CONTROL DE PRESÈNCIA

SIMPLE, EFECTIU I SEGUR

Control de presència

El control de presència és el sistema que realitza el càlcul de les hores de presència dels treballadors; hores de treball, entrada i sortida, absències i incidències.

Els sistemes tradicionals de gestió i control de presència basats en dispositius de marcatge amb tecnologia biomètrica, RFID i targetes de proximitat han permès durant molt de temps optimitzar els controls d'accés ajudant a gestionar i optimitzar la gestió horària. Per realitzar aquesta gestió és necessari la utilització i instal·lació de terminals de marcatge i programari per gestionar-los.

La tecnologia disponible actualment permet fer un pas endavant i, si l'empresa així ho considera, pot prescindir d'adquirir maquinari i programari, només activant un servei web que habiliti el marcatge dels empleats (o usuaris) a través de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, (portàtil, Tablet, mòbil ..) Amb el consegüent estalvi de cost que això comporta (compra d'equips de marcatges, manteniment, compra de programari, manteniment del mateix i, normalment, una persona almenys de l'organització ha de gestionar el sistema).

A més, aquest servei permet externalitzar la gestió i manteniment del Control horari, configuració d'empleats, horaris, calendaris, manteniment de marcatges, seguiment d'incidències, vacances, etc ... d'aquesta manera la persona que hagi de gestionar el sistema pot "alliberar-se" d'aquest treball.

Avantatges del nou control de presència web

El benefici per a l'empleat i l'empresa és mutu, ja que agilitza el control horari i la gestió d'equip de treball. La gestió del temps de presència permet accelerar la presa de decisions que ajuden a millorar la productivitat.

Per què és útil el control de presència per a l'empresa?

- La gestió de les jornades i horaris es simplifica

- Permet controlar l'absentisme laboral

- Compleix amb la nova legislació sobre sistemes de fitxatges obligatoris en l'empresa

- Disposa de més control de les sortides dels empleats dins de l'horari de treball

- Un millor seguiment al respecte del compliment horari (retards)

- Millora la planificació dels festius i vacances

- Ajuda a implementar horaris flexibles

- Interactuar amb els seus empleats en línia

Per què és útil el control de presència per al treballador?

- Permet conèixer les seves hores treballades

- Ajuda a comptabilitzar les hores eficientment a les persones que treballen des de casa

- Permet informar i gestionar millor els dies de lliure disposició, vacances i absències