Avís legal i Política de Privacitat

OBJECTE

STUNDAGLAS, és la marca comercial de STUNDAGLAS SL, la qual actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present web. STUNDAGLAS informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de l'organització esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini i que opera amb la marca STUNDAGLAS amb la finalitat de comercialitzar els seus productes.

STUNDAGLAS, d'acord amb el que disposa la normativa vigent, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment. De manera que STUNDAGLAS es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, STUNDAGLAS anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

COOKIES

Amb l'objectiu de facilitar la navegació al nostre web, es poden utilitzar cookies, i en conseqüència, en cas d'utilització, l'usuari accepta l'ús de les mateixes i els seguiments d'IPs. L'analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d'IPs que permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'Internet. En cap cas, les cookies proporcionen dades personals de l'usuari.

GEOLOCALITZACIÓ

STUNDAGLAS pot guardar dades de geoposicionament del navegador si la funcionalitat s'ha activat en el mateix per part de l'usuari i si el mateix suporta HTML5 o superior, sent aquest l'últim responsable de l'activació d'aquesta funcionalitat.

La informació de localització depèn de serveis de dades externs. Aquests serveis de dades pot ser que no estiguin disponibles en totes les zones geogràfiques, a més estan subjectes a canvis. És possible que els mapes o dades basades en geolocalització siguin incompletes, imprecisos o no estiguin disponibles, per aquest motiu en alguns casos els resultats poden no ajustar-se a la realitat.

CONFIDENCIALITAT

 

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de STUNDAGLAS que gestioni aquesta informació.

STUNDAGLAS pot contenir enllaços a altres llocs web aliens a la nostra empresa, de manera que no podem garantir ni responem per la seguretat respecte a les seves dades personals que l'usuari proporcioni en aquests portals. En conseqüència, li recomanem que revisi les polítiques de privacitat d'aquestes pàgines web.

STUNDAGLAS pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta web.

VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S'informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per STUNDAGLAS SL els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular STUNDAGLAS SL podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES

STUNDAGLAS l'informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades, autoritzant la cessió de les seves dades a altres persones o entitats relacionades, com ara l'Assessoria de l'Empresa, entitats bancàries, així com empreses contractistes segons relacions de subcontractació d'obres i serveis subscrits per l'Empresa

DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a: STUNDAGLAS SL, Atenció del responsable de seguretat. Plaça Catalunya, 1, Planta 4-B 08002 Barcelona.

Si un Usuari no registrat no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a STUNDAGLAS a l'adreça indicada.

Si un usuari està registrat i / o té accés als serveis que hagi contractat el seu administrador del servei, haurà d'informar a l'administrador i serà aquest qui informe a STUNDAGLAS.

DADES QUE ES CONSERVEN

STUNDAGLAS conserva exclusivament dades de nivell bàsic.

STUNDAGLAS és responsable dels fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a STUNDAGLAS amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l'organització.

FINALITAT

L'informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

Si és el cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè STUNDAGLAS pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa oa altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

L'introduir les dades en alguna o algunes de les pàgines de captació de dades implica l'acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web www.stundaglas.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L'USUARI

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a STUNDAGLAS tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos STUNDAGLAS col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

STUNDAGLAS pot enviar ocasionalment un e-mail notificant millores, novetats o ofertes. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

RESPONSABILITAT STUNDAGLAS

Al posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina web volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l'usuari.

STUNDAGLAS no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres web sites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixa.

STUNDAGLAS no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura del possible, intentarem posar en coneixement dels usuaris es qualsevol interrupció en el servei i resoldre'l al més aviat possible. No obstant això, STUNDAGLAS queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. STUNDAGLAS no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

L'usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta íntegra i expressament.

L'usuari és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

DRETS D'AUTOR

CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant, per l'accés a determinats serveis o continguts és necessària la prèvia subscripció i la satisfacció d'una contraprestació econòmica en els termes i condicions que s'estipulen en la present pàgina web mitjançant les condicions generals de contractació.

Els serveis que requereixin una contraprestació econòmica per al seu ús o adquisició, quedaran degudament identificats en la web, amb fàcils indicacions per subscriure i / o procedir al seu abonament, al costat de les Condicions Generals de Contractació que regularan l'acord.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les condicions específiques d'ús que poguessin ser d'aplicació. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

Si STUNDAGLAS té coneixement i la certesa que s'estan cometent presumptes accions il·lícites o que vulnerin drets de tercers, pot posar en coneixement de les autoritats competents.

Queda expressament prohibit a l'usuari la utilització i obtenció dels serveis per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús.

STUNDAGLAS queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització de les pàgines web alienes a la nostra empresa que poden ser accedides des del nostre lloc web per part de l'usuari, al que recomanem llegir els avisos legals que regulen tots els llocs web.

L'existència d'hiperenllaços en pàgines web alienes que permetin l'accés al nostre portal no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el / la titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de STUNDAGLAS de seus continguts o serveis.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i / o informacions és STUNDAGLAS amb domicili en Plaça Catalunya, 1, Planta 4-B 08002 Barcelona (Barcelona), i amb la gestió del domini d'Internet www.stundaglas.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i d'operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de la societat STUNDAGLAS SL

 

ÚS D'ALTRES LLOCS WEB I XARXES SOCIALS

 

L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

 

STUNDAGLAS recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals d'Ús han estat modificades amb data 02/01/2017. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades de contacte indicats anteriorment.